o 2020 r. ma szanse zwiększyć swoją wielkość o 50 proc., do 15mln m2 powierzchni magazynowej. Popyt na nieruchomości magazynowe kreuje głównie branża e-commerce.

Atrakcyjność naszego kraju w kontekście budowy centrów magazynowych, centrów dystrybucyjnych oraz centrów logistycznych podyktowana jest kilkoma czynnikami, z których najważniejsze to: rozwój infrastruktury transportowej (autostrady i drogi ekspresowe), wykształceni pracownicy oraz stabilność geopolityczna. W perspektywie 10 lat możemy liczyć na dalsze zainteresowanie naszym krajem inwestorów zagranicznych oraz na wzrost krajowych inwestycji. Dzięki dobrze wyedukowanej i kreatywnej kadrze jesteśmy krajem, w którym chętnie wdraża się nowe procesy organizacyjne oraz nowinki techniczne. Często stanowimy poligon doświadczalny, ale sukcesy, które odnosimy na tym polu są niezaprzeczalne. Z informacji dostępnych z rynku branży TSL można dowiedzieć się, że polskie centra dystrybucyjne znanych amerykańskich czy skandynawskich koncernów osiągają wyniki nawet o 300 proc. lepsze od swoich odpowiedników w innych krajach.

Efektywna logistyka magazynowa w połączeniu z dostawą realizowaną na żądanie klienta to klucz do biznesowego sukcesu.

Nowe rozwiązania organizacyjne i technologiczne w magazynach są odpowiedzią na zmieniająca się rolę magazynu we współczesnych łańcuchach dostaw. Magazyn już dawno przestał być miejscem, gdzie wyłącznie przechowujemy towary. W dzisiejszych magazynach coraz częściej realizowane są kompleksowe operacje tworzące wartość dodaną. Nowoczesne wyposażenie jest istotnym składnikiem infrastruktury magazynowej, aktywnie wpływającym na szybkość przepływu towarów w łańcuchach dostaw. Zauważalnym staje się trend inwestowania w automatykę magazynową oraz urządzenia autonomiczne. Rozwój sektora e-commerce zmusza operatorów oraz właścicieli magazynów do poszukiwania usprawnień w obszarze wyposażenia jak i procesów tam zachodzących. Wyzwaniem, któremu należy sprostać jest obsługa zwrotów, które często stanowią 40 proc. obrotu sektora. Coraz większą uwagę w obiektach magazynowych poświęca się rozwiązaniom energooszczędnym i przyjaznym środowisku. Od kilku lat obserwujemy również wzmożone działania firm produkcyjnych zmierzające do wytwarzania niektórych elementów produktów bądź ich w całości jak najbliżej klienta końcowego. Wykorzystywane do tego celu są właśnie centa magazynowe stając się w ten sposób mini fabrykami.

Jak ważne są procesy magazynowe dla współczesnej logistyki świadczy postęp technologiczny w obszarze wymiany informacji oraz rozwiązań rzeczywistości rozszerzonej. Dostęp do danych on-line udostępniony klientom końcowym to powoli standard. Zastosowanie rozwiązań opartych na RFID, standardów GS1, IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy) oraz kamer pozwala na zwiększenie efektywności procesów oraz dostarczenie niezbędnych informacji dla produkcji w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców. Obecne magazyny to interaktywne centra obsługi, w których magazynierzy wyposażeni są w nowoczesne osobiste skanery kodów kreskowych lub RFID. Prace ich wspierają rozwiązania Pick by Light czy Pick by Voice. Testowane rozwiązania Pick by Vision budzą największe emocje łącząc z sobą dwa światy realny z wirtualnym. W najbliższej przyszłości należy spodziewać się kolejnych spektakularnych innowacji w zakresie logistyki magazynowej, gdyż w tym miejscu łańcucha dostaw jest spory potencjał do optymalizacji oraz cięcia kosztów.