Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

 

ymiana doświadczeń, transfer technologii i ułatwiony dostęp do nowych rynków, coraz częściej odbywają się w obu kierunkach, a polskie firmy dostarczają coraz więcej rozwiązań wykorzystywanych globalnie.

Przez ostatnie 25 lat do Polski napłynęło z Francji blisko 80 mld zł w formie inwestycji bezpośrednich. Pieniądze te pozwoliły na rozwinięcie się wielu polskim firmom, modernizację ich linii produkcyjnych, wprowadzenie nowoczesnych systemów zarządzania, zwiększenie sieci dystrybucji, a co za tym idzie zdobycie nowych klientów i zwiększenie przychodów. Dzięki tym inwestycjom powstało w Polsce blisko ćwierć miliona bezpośrednich miejsc pracy oraz kolejnych kilkaset tysięcy u dostawców i lokalnych partnerów. Firmy te nie tylko rozwijają produkcję i dostarczają usługi na polski rynek, ale również w dużej mierze wpływają na pozytywny bilans handlowy Polski poprzez wzrost eksportu. Warto jednak podkreślić, że dzięki tej współpracy rozwijać się mogą nie tylko firmy z francuskim kapitałem w Polsce, ale również ich lokalni partnerzy, a transfer wiedzy, doświadczeń i technologii coraz częściej zachodzi w obu kierunkach. Wystarczy sięgnąć po przykład z branży spożywczej. Firma Bonduelle, krajowy lider na rynku konserw warzywnych posiada w Polsce dwie fabryki i od lat współpracuje z ponad 200 lokalnymi rolnikami dostarczającymi warzywa do ich zakładów. Długotrwałe relacje wypracowane pomiędzy firmą, a dostawcami, liczne szkolenia i transfer wiedzy, przekładają się na wzrost wydajności produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. W sektorze handlu jest wiele przykładów polskich firm, które zaczynając sprzedaż swoich produktów w dużych sieciach dystrybucji, za ich pośrednictwem rozwijają się również za granicą. Carrefour Polska w ramach towarów FMCG wyeksportował za granicę, do innych przedstawicielstw sieci, ponad 100 produktów, od ponad 30 polskich dostawców. Co ciekawe, dużym zainteresowaniem za granicą cieszą się polskie słodycze. Produkty firmy Flis dystrybuowane są w Polsce m.in. w hipermarketach Auchan. Dzięki tej współpracy ich wafle są następnie eksportowane do sklepów sieci w innych krajach i trafiają na półki np. we Francji. Wysoka jakość w połączeniu z atrakcyjną ceną spotykają się z zainteresowaniem wśród zachodnich konsumentów, a dobre doświadczenia zdobyte w Polsce pozwalają na dotarcie z produktem do dużej dystrybucji we Francji, Anglii, Niemczech, Rosji i innych krajach świata. Współpraca przekraczająca granice to nie tylko produkty, ale również usługi. Coraz częściej zdarza się, że rozwiązania przyjęte przez polskie oddziały międzynarodowych firm, są przyjmowane jako obowiązujące na całym świecie w strukturach całej grupy. Tak się właśnie stało w przypadku firmy Fraikin, europejskiego lidera wynajmu pojazdów dostawczych, którego nowa strona internetowa przygotowana w Polsce, dla lokalnego oddziału, zyskała uznanie w innych krajach i teraz jest wykorzystywana globalnie. Współpraca międzynarodowa to nie tylko napływ kapitału, ale też transfer wiedzy i technologii. Jak widzimy, coraz częściej odbywa się on w obu kierunkach.