ajlepiej wiążąc się z tymi, którzy mają międzynarodowe doświadczenie i działają kompleksowo. Neutralną platformą, która służy nawiązywaniu współpracy przez partnerów handlowych w łańcuchu wartości w branży dóbr konsumpcyjnych, jest ECR Community. W Europie tworzy ją sieć dwudziestu krajowych organizacji, a wśród nich także ECR Polska, które na lokalnych rynkach zrzeszają producentów, dystrybutorów i dostawców usług, by rozwijać wspólne koncepcje logistyczne, marketingowe i organizacyjne, zorientowane na optymalizację funkcjonowania łańcuchów dostaw. Celem ECR (Efficient Consumer Responce) jest efektywna i wydajna reakcja na potrzeby konsumenta przy jednoczesnej redukcji zbędnych kosztów całego łańcucha, a istotą jej działania – rozwijanie lepszej, wykraczającej poza standardowe relacje współpracy partnerów handlowych. Znajduje ona zastosowanie zwłaszcza tam, gdzie dalsze usprawnianie pojedynczego ogniwa w łańcuchu dostaw nie jest już możliwe.

ECR Community działa po to, by realizować wspólne projekty przez krajowe organizacje. Przykładem jest ECR Community Shrinkage & On-Shelf Availability Group, którą tworzą przedstawiciele 70 dystrybutorów, 30 producentów oraz naukowcy z całej Europy. Skupia się ona na stratach (także marnotrawstwie i braku towaru) na rynku detalicznym dóbr szybkorotujących. Badania dowodzą, że w Europie Zachodniej sięgają one 3 proc., a w regionie Środkowo-Wschodnim nawet 3,84 proc. wartości sprzedaży. Ograniczanie strat jest więc istotnym problemem, bo pozwala o tyle zwiększyć finalny zysk. Przeciwdziałanie im jest możliwe i wymaga ścisłej współpracy, zaufania i wymiany informacji przez partnerów w całym łańcuchu dostaw. Prace grupy opierają się na prowadzeniu badań, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz tworzeniu i rozpowszechnianiu narzędzi i technik monitorowania strat i przeciwdziałania im. Pozyskiwana wiedza przekazywana jest podczas seminariów, warsztatów czy za pośrednictwem publikacji. Dość powiedzieć, że przez 15 lat swej działalności ECR Community Shrinkage & On-Shelf Availability Gruop zapobiegła stratom w branży szacowanym na 1,5 mld euro! Udział w think tanku jest bezpłatny i dostępny dla reprezentantów firm dystrybutorów i producentów z Europy.

Pozostałe obszary aktywności ECR Community na szczeblu krajowym lub międzynarodowym to m. in. Wpływanie na Shoppera – najlepsze praktyki category managementu i shopper marketingu; Pooling logistyczny – przewodnik dla firm, jak wybierać optymalne rozwiązania i zwiększać efektywność; Ograniczanie marnotrawstwa żywności w obrębie łańcucha wartości, w tym poprzez przekazywanie ich potrzebującym.

ECR Community dowodzi, że razem można więcej, a współpraca się opłaca! Zainteresowanych jej działalnością oraz ECR Polska zapraszamy na strony: ecr-community.org oraz ecr.pl.