OHLIG SUUS Logistics ma zasięg globalny, ale z pewnością są rynki, w których firma widzi większy potencjał. Na jakich rynkach chcecie być szczególnie aktywni?

W ramach strategii rozwoju poszczególnych produktów i usług szukamy również nowych kierunków działalności. Jednym z celów jest ugruntowanie naszej pozycji na rynkach państw skandynawskich, w Wielkiej Brytanii, a także rozwój kanałów paneuropejskich. Mówiąc o kanałach paneuropejskich mam na myśli obsługę klientów zagranicznych w transporcie drogowym, gdzie decyzje biznesowe zapadają poza granicami Polski. Przykładem takiej usługi jest np. transport dóbr z Niemiec do Francji, ze Skandynawii do Niemiec, ale także z Niemiec do USA z wykorzystaniem np. polskiego portu oraz własnych możliwości serwisowych. Mówiąc krótko, jest to usługa niebędąca ani importem do Polski ani eksportem z Polski. To pole działań, na którym chcemy być szczególnie aktywni.

Czy firma ROHLIG SUUS Logistics prowadzi działalność według sprawdzonej, tradycyjnej strategii czy wprowadzacie innowacje i szukacie nowych rozwiązań?

Strategia, wedle której działa firma, jest rozpisana na wiele lat do przodu i formułowana na nowo w perspektywie 3- i 5-letniej. W czasie odświeżania strategii analizujemy nasze produkty i ofertę, aby optymalizować stosowane rozwiązania. Obecnie procesy logistyczne wymagają ogromnej zwinności operacyjnej, skutecznych rozwiązań systemowych oraz korzystania z najnowszej technologii, na co kładziemy szczególny nacisk, tworząc ofertę wartości dla klientów. Dzisiejsza logistyka międzynarodowa to również umiejętność szybkiego reagowania na trendy gospodarcze w Europie. Przykładem jest Europa Wschodnia, w której trwa spowolnienie gospodarcze, co wiąże się ze znacznie mniejszym wolumenem transportu do Rosji czy innych państw byłego bloku sowieckiego. Jednak dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu, przewidywaniu i optymalizacji jesteśmy w stanie nadal skutecznie na tych obszarach funkcjonować. To w konsekwencji oznacza, że nasza przemyślana strategia biznesowa pozwala nam sprawnie poruszać się na rynkach międzynarodowych w Europie i na świecie.

Wspomniał Pan o priorytetowym traktowaniu rynku skandynawskiego. Czy faktycznie w krajach skandynawskich handel, transport i logistyka są niezwykle uporządkowane i łatwe w obsłudze?

Skandynawia jest przede wszystkim rynkiem stabilnym gospodarczo. Europa Południowa, czyli Grecja, Włochy, Hiszpania czy Portugalia, a także Wielka Brytania odczuwają skutki kryzysu gospodarczego, czego nie można powiedzieć właśnie o Północnej Europie. To z pewnością ułatwia działalność w tym regionie.

Warto jednak podkreślić, że klienci z krajów nordyckich są niezwykle wymagający. Trzeba potrafić dostarczyć im usługę najwyższej jakości, kompleksową, dopasowaną do ich potrzeb. Nasze zdolności, doświadczenie i rozwiązania operacyjne pozwalają jednak w pełni zaspokajać te wymogi. To zaś skutkuje szerokimi i wieloletnimi kontaktami z miejscowymi partnerami – Skandynawowie są niezwykle lojalni w biznesie i jeżeli nie widzą powodów do zmian partnerów, to tego nie robią.

Ta wysoka jakość usługi to główna przewaga konkurencyjna firmy ROHLIG SUUS Logistics?

Główną przewagą jest fakt, że posiadamy w portfolio pełną, własną sieć transportową – obsługujemy zarówno transport lotniczy, morski, kolejowy jak i drogowy. Dodatkowo świadczymy usługi magazynowe oraz obsługę celną. Niewiele firm może się pochwalić takim wachlarzem dostępnych rozwiązań. Dzięki szerokiej gamie narzędzi realizujemy również zamówienia na transport wszystkich rodzajów dóbr – paczek, drobnicy czy transportu całopojazdowego.

Naszą przewagą jest również rozległa sieć partnerów zagranicznych oraz biura ulokowane na terenie całej Polski. Warto również wspomnieć o wysokiej efektywności kosztowej – dzięki efektowi skali jesteśmy w stanie zaproponować usługę na najwyższym poziomie z zachowaniem konkurencyjnej ceny. Korzystamy ze swojego wieloletniego know-how, dzięki czemu współpracując z klientem najpierw dogłębnie poznajemy jego potrzeby i możliwości, by potem przygotować uszyte na miarę rozwiązanie.

Tel.: + 48 508 361 273, e-mail: aandruch@suus.com. Więcej informacji na stronie: www.suus.com.