isja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), która przeprowadziła niedawno doroczny przegląd w Hiszpanii (tzw. przegląd w ramach art. IV Statutu MFW) zwraca uwagę na znaczącą poprawę hiszpańskiej gospodarki. Szczególny postęp nastąpił w konsumpcji, inwestycjach i eksporcie netto. Umacnia się sektor bankowy, spada zadłużenie sektora prywatnego, poprawia się dostępność kredytów. Co ważne – prognozy przewidują, że w najbliższych latach poprawa gospodarki hiszpańskiej doprowadzi do zmniejszenia deficytu publicznego.

Wśród menedżerów hiszpańskich firm dominują nastroje pozytywne, a eksporterzy szacują, że liczba zamówień znacząco wzrośnie. Tych tendencji nie sposób nie zauważyć i pozytywnie nie odnotować.

Firmy polskie największe możliwości współpracy upatrują w infrastrukturze, budownictwie, sektorze spożywczym i e-commerce.

Infrastruktura / sektor budowlany: z dużym zainteresowaniem przyjęliśmy ogłoszenie przez Premiera Hiszpanii Mariano Rajoya programu inwestycji w infrastrukturę na lata 2017-2021, o wartości 5 miliardów euro, które zostaną zrealizowane w ramach współpracy PPP. Plan będzie dotyczył 2 tysięcy kilometrów dróg i ma przyczynić się do utworzenia 190 000 miejsc pracy.

Warto w tym momencie przypomnieć także, że Hiszpania jest światowym punktem referencyjnym w dziedzinie szybkich pociągów. Hiszpański Minister Rozwoju, Íñigo de la Serna, potwierdził też inwestycyjne zobowiązanie Hiszpańskiego Rządu do terminowej realizacji planu mającego na celu polepszenie sieci kolejowej Rodalies de Cataluña. W modernizację sieci zostaną zainwestowane 4 miliardy euro.

Lotniska Hiszpanii biją kolejne rekordy w liczbie pasażerów – w 2016 roku lotnisko Madrid Barajas przyjęło 50,4 milionów pasażerów, natomiast lotnisko Barcelona – El Prat 44,1 milionów pasażerów. Dodatkowo Rząd Hiszpański chce wzmocnić dostępność morsko-lądową kraju, czego dowodem jest Plan Inwestycyjny terenów portowych i reforma sektora przeładunkowego.

Prasa hiszpańska podaje, że dzięki nowym inwestycjom bardzo reprezentatywny wskaźnik jakim jest popyt na cement, w bieżącym roku wzrośnie do 12,3 mln ton czyli o 10 proc. Cały czas rośnie także sprzedaż mieszkań i nakłady na renowację budynków.

Sektor spożywczy: Hiszpania jest dla polskich eksporterów bardzo atrakcyjnym odbiorcą artykułów spożywczych. Duży potencjał widzimy między innymi w eksporcie polskich owoców i warzyw, ponieważ już 7,8 proc. społeczeństwa Hiszpanii stanowią wegetarianie i weganie. W biurze Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej można otrzymać aktualną informację o wszystkich imprezach targowych odbywających się w Hiszpanii, atrakcyjnych z punktu widzenia polskich eksporterów.

E-commerce: regularne badania branży jednoznacznie wskazują na znaczący wzrost zakupów online w Hiszpanii. O blisko 10 proc. w stosunku do ubiegłego roku wzrosła liczba konsumentów, którzy kupują online przynajmniej raz w tygodniu, i także o 10 proc. wzrosła liczba tych, którzy kupują online minimum raz w miesiącu. Polskim firmom rozważającym rozpoczęcie działalności w tym sektorze na rynku hiszpańskim Izba oferuje praktyczne wsparcie.

Wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą się znaleźć w polsko – hiszpańskim środowisku biznesowym, nawiązać lub poszerzyć swoje kontakty zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Polsko-Hiszpańską Izbę Gospodarczą. Szczególnie godne polecenia są wydarzenia zaplanowane przez nas na jesień br.: business miksery z innymi Izbami bilateralnymi, seminaria dotyczące zmian prawnych w Polsce i sposobów przygotowania na nie przedsiębiorstw, doroczny lunch dla polskich inwestorów w Madrycie, a także comiesięczne spotkania networkingowe Hiszpański Wieczór Smaków, które Polsko-Hiszpańską Izba Gospodarcza organizuje w każdy ostatni czwartek miesiąca. Serdecznie zapraszamy!