o także panowanie nad samochodem i emocjami oraz świadome podporządkowanie się regułom prawa drogowego. Eko-jazda, to przede wszystkim spokojne, płynne kierowanie, które służy zmniejszeniu kosztów eksploatacji pojazdu. Stosowanie się do jej zasad zmniejsza też ryzyko zagrożeń dla użytkowników dróg.

Firmy transportowe konkurują na rynku przewozów drogowych przede wszystkim ceną wykonanych usług. Ta zaś determinowana jest przez szerokorozumiane koszty eksploatacji, w tym m.in. cenę paliwa, bieżące utrzymanie sprawności pojazdu oraz koszty potencjalnych napraw. Na te trzy czynniki decydujący wpływ ma sposób prowadzenia pojazdu, który może przyczyniać się do redukcji bądź zwiększenia kosztów eksploatacyjnych.

Eko-jazda to nie tylko zmniejszenie zużycia paliwa, ale również zużycia okładzin ciernych w układzie hamulcowym, opon i innych mechanicznych podzespołów pojazdu. Największe efekty tego przemyślanego stylu jazdy można uzyskać stosując połączenie przewidywania sytuacji na drodze z odpowiednią techniką przyspieszania i hamowania. Taki styl prowadzenia pojazdu, uwzględniający obserwację i planowanie jazdy, przekłada się także na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – skoncentrowani, przewidujący kierowcy są w stanie skutecznie uniknąć potencjalnych zagrożeń! Bezwypadkowa, bezpieczna jazda oznacza oszczędność dla właściciela firmy transportowej.

Przypomnę, że wiele lat temu Instytut Transportu Samochodowego, jako pierwszy przygotował (wraz ze Szkołą Jazdy Scania i Grupą Image) kompendium wiedzy na temat ekonomicznej jazdy pojazdem ciężarowym. W materiale dydaktycznym omówiono najważniejsze aspekty ekonomicznej techniki jazdy oraz przygotowania pojazdu od strony serwisowej. W rolę prezenterów wcielili się wykwalifikowani instruktorzy techniki jazdy, psycholog transportu oraz specjalista ds. transportu, którzy objaśniają zalety jazdy w tzw. stylu „eko”.

Instytut wyliczył również (w ramach europejskiego projektu badawczego More Baltic Biogas Bus), na podstawie praktyki eksploatacyjnej, że stosowanie eko-jazdy przekłada się na oszczędności paliwa rzędu 5-10 proc. w dłuższym okresie czasu. Dla właściciela pojazdu ciężarowego oznacza to jeden miesiąc jazdy w roku „za darmo”. Ponadto ekonomiczna jazda wpływa na zmniejszenie kosztów technicznego utrzymania taboru. Wyliczenia Szwedzkich ekspertów w projekcie MBBB wykazały redukcję w zużyciu paliwa na poziomie 6,8 proc. w autobusach komunikacji miejskiej, tylko za sprawą ograniczenia ostrego hamowania i gwałtownych przyspieszeń.

Podsumowując. Ekologiczna jazd ma szereg zalet, a jej efektem dla przedsiębiorstw transportowych są niższe koszty paliwa i obsługi technicznej pojazdów. Walory dla środowiska, to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Wartością dodaną jest też poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak prowadzić pojazd zgodnie z zasadami ekologicznej jazdy? Przede wszystkim należy:

  • przewidywać sytuację na drodze i planować jazdę tak, aby uniknąć niepotrzebnych przyspieszeń i hamowań,
  • minimalizować czas pracy silnika na biegu jałowym,
  • dynamicznie przyspieszać,
  • jechać na możliwie najwyższym biegu,
  • w miarę możliwości utrzymywać stałe prędkości,
  • hamować silnikiem poprzez redukcję biegów, gdy pozwalają na to względy bezpieczeństwa,
  • nie dojeżdżać do skrzyżowania na biegu jałowym,
  • zrezygnować z rozgrzewania silnika przed jazdą, nawet zimą,
  • dbać o poprawne ciśnienie w oponach.