Stanowią one o bezpieczeństwie granic. Coraz rzadziej uświadamiamy sobie jednak, że z definicji pojęcie to oznacza zintegrowane działania podejmowane przez tworzących narody ludzi – w celu generowania wspólnego dobra.

Mechanizmy działania społeczeństwa i biznesu są pod wieloma względami podobne, gdyż ich prawidłowe funkcjonowanie jest skorelowane z zapewnieniem sprzyjających warunków rozwoju kapitału ludzkiego. Gdy przyjrzymy się kwestii komunikacji, jest niemal oczywiste, że posługiwanie się tym samym językiem na poziomie krajowym czy globalnym nie wystarczy, aby mogło zajść tzw. „sprzężenie zwrotne”, tzn. aby proces komunikacji był skuteczny. Poza kodem formalnym niezbędne jest porozumienie na płaszczyźnie kultury, wartości i znaczeń, a więc komunikowanie sensu, nie samych słów.

Ze względu na położenie geograficzne i szczególną sytuację historyczną, Polska bywa nazywana „mostem” łączącym Zachód ze Wschodem. Choć takie stwierdzenie może trącić patetyzmem, to jednak płynące stąd szanse i wyzwania są bardzo konkretne. Jako kraj na rozdrożu, Polska potrzebuje sprawnej dyplomacji i elastyczności nie tylko w kontaktach z państwami ościennymi. Pogranicze kultur i cywilizacji wymusza potrzebę adaptacji do odmiennych schematów myślenia, prowadzenia biznesu czy życia społecznego, przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości. Tym samym nieoceniona jest tutaj rola umiejętności miękkich, zarówno wśród przedsiębiorców prowadzących ekspansję na zagraniczne rynki, naukowców działających w międzynarodowych zespołach, czy wreszcie ludzi zatrudnianych przez zagranicznych pracodawców.

Błędem byłoby zakładać, że wystarczy przełamać pierwsze lody, aby otworzyły się przed nami drzwi do niedostępnej dotychczas przestrzeni. Dbałość o stały rozwój kapitału ludzkiego stanowi podstawowy warunek postępu cywilizacyjnego, tworzenia wartościowych więzi i platform komunikacji. Polacy mają w tym względzie do odegrania niełatwą, a zarazem niesłychanie istotną rolę ambasadorów, którzy poprzez swoją pracę i zaangażowanie będą stanowili silne ogniwo całego łańcucha globalnych powiązań społeczno-gospodarczych, tworząc język porozumienia ludzi reprezentujących odmienne kultury i rzeczywistość biznesową.