ymiana handlowa, a zwłaszcza eksport, od wielu lat jest jednym z głównych stymulantów wzrostu gospodarczego. Polskie produkty charakteryzujące się przede wszystkim korzystną relacją ceny do jakości systematycznie zdobywają coraz to nowe rynki. Jednym z takich rynków jest Francja – według danych GUS w 2016 roku kraj numer 4 na liście najważniejszych partnerów handlowych Polski, zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Francja jest także jednym z istotniejszych krajów tranzytowych w Unii Europejskiej.

Jak powiedział prof. Krzysztof Rybiński: „żeby dalej szybko rosnąć polskie firmy muszą zacząć skutecznie zdobywać rynki międzynarodowe”. A nic tak nie pomaga w zdobywaniu nowych rynków jak sprawna dystrybucja i transport. Tym bardziej potwierdza się teza, iż wybór operatora logistycznego jest decyzją strategiczną. Warto więc powierzyć to ważne zadanie operatorowi takiemu jak Raben Logistics Polska, który jest w stanie sprostać rosnącym wymaganiom rynku.

Klienci współpracujący z operatorami logistycznymi oczekują nie tylko zapewnienia najwyższej jakości standardów obsługi, ale także efektywności kosztowej, wydajnych rozwiązań, doradztwa i wsparcia w doskonaleniu ich łańcucha dostaw. Ważny jest także – zwłaszcza przy zagranicznej wymianie handlowej – dostęp do sieci punktów przeładunkowych partnerów spedycyjnych oraz wypróbowany system dystrybucji pozwalający na eksport i import, jak również dystrybucję towaru z pominięciem magazynu klienta. Firmy takie jak Raben, z myślą o potrzebach swoich klientów oraz dzięki współpracy z licznymi partnerami spedycyjnymi, cały czas udoskonalają swój serwis w zakresie dystrybucji międzynarodowej.

Między innymi dlatego Raben Logistics Polska w kwietniu 2017 roku uruchamia 4 linie drobnicowe do Francji. Codzienne połączenia między platformą w Gądkach a Paryżem, Lyonem, Lille i Strasburgiem mają umożliwić firmom zlokalizowanym w Polsce sprawny eksport i import towarów do i z kraju Moliera. A utrzymywane regularne połączenia z największymi miastami nie tylko Francji, ale całej Europy wydatnie skrócą czas upływający od załadunku u nadawcy do rozładunku u odbiorcy. Efektywną obsługę nowych codziennych połączeń drobnicowych umożliwi współpraca z Grupą Mazet – nowym, francuskim partnerem spółki.

Obie firmy dysponują wysoko wykwalifikowaną kadrą, rozwiniętą infrastrukturą oraz nowoczesnym taborem dostosowanym do obsługi transportowej wielu gałęzi przemysłu. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami we wszystkich branżach niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa (m.in.: branży motoryzacyjnej, artykułów przemysłowych, żywnościowych, AGD i innych), przekładają się na budowanie przewagi konkurencyjnej usługobiorców.