olsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG) od ponad 16 lat działa na polskim i hiszpańskim rynku. Została powołana w doskonałym momencie, kiedy relacje gospodarcze między naszymi krajami zaczęły się zacieśniać, a Hiszpanie z zaangażowaniem dzielili się swoim doświadczeniem w akcesji i funkcjonowaniu w ramach Unii Europejskiej.

Inwestycje w Polsce

W ciągu tych lat wiele znaczących firm hiszpańskich ulokowało w Polsce swoje inwestycje, w większości w kluczowych dla rozwoju gospodarki sektorach. Przykłady tych inwestycji można znaleźć zwłaszcza w budownictwie i nieruchomościach, sektorze finansowym, motoryzacyjnym, metalowym, transportowym i komunikacyjnym, mody i wyposażenia wnętrz, a także w sektorze energetycznym, w tym głównie w obszarze energii odnawialnych. Zaangażowanie hiszpańskie w Polsce to w przeważającej części inwestycje o charakterze giełdowym, prywatyzacyjnym oraz typu green field. Firmy hiszpańskie zainwestowały dotychczas w naszym kraju blisko 11 mld EUR, co daje im 5. miejsce pod względem wartości zainwestowanego kapitału. Według szacunków BRH Ambasady Hiszpanii dzięki temu powstało w Polsce ok. 20 000 miejsc pracy. Na liście Największych Inwestorów Zagranicznych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w 2015 roku znalazły się aż 53 firmy z Hiszpanii. Warto podkreślić, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce funkcjonuje obecnie ponad 700 spółek z udziałem hiszpańskiego kapitału, które wypracowują około 0,9 proc. polskiego PKB.

Jak podaje GUS, w 2015 r. Hiszpania zajmowała 10 miejsce w eksporcie i 11 miejsce w imporcie Polski ogółem. W 2015 r. polski eksport do Hiszpanii wyniósł prawie 4,7 mld euro, co przy poziomie 4 mld w 2014 r. oznacza wzrost o ponad 16 proc. Natomiast import w 2015 r. był wyższy o ponad 15 proc. i wyniósł 3,9 mld euro. Na podstawie tych danych można wnioskować, że Hiszpania, po okresie wyraźnego spadku wolumenu wymiany handlowej, nie tylko z Polską, ale również z innymi krajami Unii Europejskiej i świata, powraca do poziomu wymiany sprzed początku kryzysu (2008 r.). Wyraźnie widać to w zwiększającej się skali eksportu towarów hiszpańskich do innych krajów. Firmy hiszpańskie z sukcesem znajdują alternatywę dla rynku wewnętrznego.

Wychodzenie z recesji

A skoro o kryzysie finansowym mowa: z zainteresowaniem przyglądaliśmy się jak Hiszpania radziła sobie z wychodzeniem z recesji. Dziś wielu ekonomistów pozytywnie ocenia ostre reformy rynku pracy, na które zdecydował się rząd premiera Rajoya, a także dokapitalizowanie hiszpańskich banków kwotą 41 mld euro. Przyniosło to w efekcie ożywienie eksportu, a także widoczny już wzrost inwestycji i popytu. Gospodarka Hiszpanii rośnie nieprzerwanie od 2013 roku. Dzięki m.in. niskim cenom ropy naftowej oraz innych surowców, w 2016 roku nastąpił wzrost konsumpcji, który w dalszym ciągu jest pobudzany przez tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost dochodów gospodarstw domowych. Według prognozy OECD ożywienie w gospodarce Hiszpanii będzie trwało nadal w 2017 roku. Prognozę tę potwierdza ostatnie, październikowe notowanie PMI dla hiszpańskiego sektora usług. Wyniosło ono 54,6 pkt., a tym samym wzrost aktywności biznesowej pozostaje na dobrym, stabilnym poziomie. Równie korzystne okazało się październikowe notowanie PMI dla hiszpańskiego przemysłu, które wykazało dalszy, silny wzrost dzięki nowym zamówieniom. Wyniosło ono 53,3 pkt. (52,3 pkt. we wrześniu 2016), co sygnalizuje poprawę kondycji tego sektora. Wskaźnik ten jest najwyższy od kwietnia bieżącego roku, zaś stały okres pozytywnych odczytów w sektorze przemysłowym wydłużył się do 35 miesięcy.

Wydatki na badania

Ciekawą tendencją jest zwiększenie w roku 2015 wydatków na badania i rozwój przez firmy zgrupowane w indeksie giełdowym Ibex35, pomimo ogólnego spadku inwestycji o 0,37 proc. w stosunku do roku 2014. Świadczy to o silnej determinacji, by podnosić poziom innowacyjności hiszpańskich przedsiębiorstw – jednego z najistotniejszych czynników zwiększających konkurencyjność i rentowność firm.

Kryzys sprawił, że polskie firmy przyglądały się rynkowi hiszpańskiemu pod kątem otwarcia się na nim nowych nisz. Zarazem Hiszpania przygotowała system zachęt dla zagranicznych inwestorów. Nasza Izba na bieżąco informowała o pojawiających się możliwościach, podczas licznych wydarzeń, które przygotowywaliśmy w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Toruniu. Polskie firmy zainwestowały w Hiszpanii m.in. w sektorach IT, transportowym, bezpieczeństwa oraz w branży chemicznej. Choć poziom polskich inwestycji jest znacząco niższy niż hiszpańskich w Polsce, to cieszy obecność nowych polskich marek w tej części Półwyspu Iberyjskiego.

Wzrost poziomu eksportu

Warto zwrócić uwagę na wzrost poziomu eksportu polskich produktów spożywczych, urządzeń mechanicznych i elektrycznych, części i podzespołów samochodowych. Największe możliwości, jeśli chodzi o rozwój eksportu na rynek hiszpański mają obecnie polskie produkty i usługi z sektorów: spożywczego, motoryzacyjnego, łodzi i jachtów, IT/ICT.

Polsko–Hiszpańska Izba Gospodarcza dysponuje szeregiem narzędzi wspierających ten rozwój, m.in. pomagając w poszukiwaniu kontrahentów, organizując misje handlowe do Hiszpanii, a także przyjmując w Polsce misje przyjazdowe Hiszpanów. Izba pomaga też firmom w wytypowaniu imprez targowych, na których powinny być obecne, przygotowując przy tym agendy spotkań na miejscu. Dla firm członkowskich regularnie organizujemy spotkania z przedstawicielami polskiego rządu oraz specjalistami z poszczególnych gałęzi gospodarki i świata nauki. Podczas seminariów i biznes mikserów wymieniamy się wiedzą, a przede wszystkim umożliwiamy nawiązywanie szerokich kontaktów biznesowych. Dla polskich firm w Hiszpanii organizujemy spotkania mające na celu podzielenie się doświadczeniem i nawiązanie dialogu z hiszpańską administracją. Izba jest także miejscem gdzie mogą się spotykać polscy i hiszpańscy przedsiębiorcy. W każdy ostatni czwartek miesiąca organizujemy integracyjne „Wieczory smaków”, a tym roku, w piątej edycji pikniku Polsko–Hiszpańskiej Izby Gospodarczej wzięło udział 840 uczestników: polskich i hiszpańskich rodzin. Najbliższą okazją do spotkania w hiszpańskim gronie będzie przyjęcie świąteczne. O wszystkich wydarzeniach informujemy na bieżąco na stronie www.phig.pl. W naszym serwisie znajdą też Państwo najnowsze dane ekonomiczne i biznesowe, publikowane często w Polsce po raz pierwszy.

Obecnie PHIG zrzesza ponad 100 firm członkowskich: najważniejszych hiszpańskich inwestorów, polskie i hiszpańskie firmy zainteresowane wymianą handlową i usługami, a także polskie firmy inwestujące i działające w Hiszpanii. Siedziba Izby znajduje się w Warszawie, a w Madrycie, Krakowie i Poznaniu mamy swoich Reprezentantów Regionalnych.

Zapraszamy Państwa do przystąpienia do Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej!