ardzo wysokim udziałem małych firm zajmujących się wewnętrzną działalnością badawczo-rozwojową charakteryzują się Finlandia (75 proc.) i Norwegia (71 proc.). W Polsce, wśród przedsiębiorstw, które prowadzą działalność innowacyjną w zakresie produktów lub procesów, zaledwie jedna trzecia prowadzi wewnętrzną działalność badawczo-rozwojową. Mimo to polskie firmy zdobywają rynki skandynawskie, okazując się konkurencyjnymi wobec miejscowych dostawców. PARP tłumaczy ten polski fenomen publikując dane, które wskazują, iż od kilku lat formuje się w Polsce niewielka grupa innowacyjnych przedsiębiorstw, stale zwiększających nakłady na działalność innowacyjną, w tym także na działalność badawczo-rozwojową. Ponadto ponoszone przez nie nakłady znajdują się na poziomie średniej unijnej, co decyduje o ich konkurencyjności nie tylko na poziomie kraju, ale też poza nim.

Polskie firmy dobrze sobie radzą w Skandynawii. Dodatni bilans, który został odnotowany w sektorze wymiany usług ze wszystkimi krajami skandynawskimi w roku 2015 roku, wyraźnie potwierdza konkurencyjność polskich usługodawców na tych rynkach.

Agnieszka Kowalcze, Dyrektor SPCC mówi: „Skandynawowie zauważają, iż w krótkim czasie polskie firmy, które zaczynały od prostych półproduktów, teraz wchodzą na znacznie bardziej zaawansowany poziom, przekształcając się z dostawców, ewentualnie podwykonawców, w partnerów skandynawskich przedsiębiorstw. Dodatni bilans handlowy w sektorze usług, który wyniósł 1,6 mld euro w 2015 roku jest tego najlepszym dowodem ”.

W 2015 roku wartość wszystkich usług dostarczonych skandynawskim partnerom wyniosła prawie 3,5 mld euro – 21 proc. całej wartości (3 427 011 tys euro). Najwięcej usług, bo za ponad 1,2 mld euro, zakupili od nas Szwedzi oraz prawie za 1 mld euro Duńczycy. Finowie wydali około 600 mln euro na polskie usługi, zaś Norwegowie 580 mln euro.

Kraje skandynawskie znajdują się w pierwszej dziesiątce odbiorców usług polskich firm w większości klasyfikowanych grup usługowych. Szczególnie wysoką wartość mają polskie usługi świadczone w dziedzinie śródlądowego transportu wodnego.

Polskie firmy również prężnie działają w obszarach, gdzie zastosowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań jest podstawą sukcesu. Duńczycy i Szwedzi chętnie kupują nasze usługi związane z telekomunikacją, informatyką. Finowie (16 proc. całości zakupów) korzystają z różnego typu usług badawczo-rozwojowych, Duńczycy z usług prawnych, księgowych, doradztwa w zakresie zarządzania i public relations. Szwedzi chętnie kupują usługi związane z reklamą, Norwegowie usługi architektoniczne, inżynieryjne, naukowe, a także związane z kulturą i rekreacją.