alenty

Efektywność oparta na taniej pracy nie wymusza zarządzania talentami ludzi. Stąd najprawdopodobniej w Raporcie Konkurencyjności 2016 - 2017 World Economic Forum, na 138 badanych państw, Polska zajęła 116 miejsce w zdolności przyciągania utalentowanych pracowników.

Właściwy dobór pracowników, z talentami potrzebnymi do realizacji założonych celów, jest kluczową kompetencją dobrego menedżera. W zarządzaniu talentami istotne jest oddzielenie standardowych obowiązków pracownika, wynikających z jego stanowiska, od oczekiwanych wyników pracy, które powinny zależeć od jego talentów i umiejętności. Taki podział ułatwia motywację, poprzez tworzenie unikalnych zbiorów oczekiwań oraz pomaganie pracownikowi w odkryciu własnego, niepowtarzalnego stylu pracy.

W 2015 roku, podczas X jubileuszowego Kongresu Obywatelskiego, z 10 zaproponowanych idei, uczestnicy wybrali jako najważniejszą ideę Kongresu "Budujmy na talentach i pasjach".

Dobra wiedza

Dobra wiedza z zakresu zarządzania w intuicyjny sposób ułatwia realizowanie celów. W Raporcie Konkurencyjności 2015 -2016 Polska zajęła 78 miejsce w rankingu jakości systemu kształcenia i 70 w rankingu jakości szkół zarządzania.

By skutecznie sprzedawać na globalnym rynku, polscy eksporterzy potrzebują dobrej wiedzy z zakresu: Technik Handlu Zagranicznego, Strategii oraz Marketingu Międzynarodowego.

Techniki Handlu Zagranicznego to podstawowa i dość obszerna wiedza związaną z działalnością eksportową. Studiowanie THZ powinno odbywać się w szkołach pomaturalnych i wyższych uczelniach oraz być rozłożone w czasie.

Bazując na wiedzy i doświadczeniu jestem przekonany, że profesjonalnie opracowana strategia jest umysłowym fundamentem rozwoju firmy. Strategia decyduje o jej przewadze konkurencyjnej. W tym sensie jest najtańszą i najefektywniejszych inwestycją w firmie. Dzięki strategii, często zawodna intuicja menedżera, wsparta jest umysłowym wysiłkiem wielu profesjonalistów.

Od 40 lat, naukowcy od Marketingu Międzynarodowego stale analizują procesy globalizacyjne, w celu naturalnego wykorzystywania energii globalnego rynku do rozwoju firm. Zrozumienie mechanizmów globalizacji należy stale pogłębiać na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich.

Nauczanie Międzynarodowego Zarządzania

Jedna z uczelni kanadyjskich uczy międzynarodowego zarządzania w innowacyjny sposób. Kursy składają się z pięciu dziesięciodniowych modułów, każdy prowadzony w innej części świata: Wielka Brytania, Kanada, Indie, Chiny i Brazylia. Głównym celem zajęć jest nauka nowoczesnego zarządzania oraz wymiana idei i pomysłów pomiędzy menedżerami z różnych kultur. Organizatorzy tworzą zespoły w taki sposób, by wymiana doświadczeń była owocna dla każdego uczestnika. Opis studiów przytoczyłem by zwrócić uwagę jak dobrze przygotowywanych konkurentów mają polskie firmy na globalnym rynku.

Współczesny eksport jest podobny do fizyki XX wieku. Ze względu na dużą złożoność trudnych do zaobserwowania zjawisk i wynikającą z tego małą wartość doświadczenia, w obu dyscyplinach kluczową rolę odgrywa dobrze przemyślana teoria.