sukcesie tych firm decyduje przede wszystkich konkurencyjność ich wyrobów i usług, ich rozpoznawalność oraz Marka Polskiej Gospodarki za granicą. Istotnym czynnikiem powodzenia polskich firm na rynkach międzynarodowych jest jakość i nowoczesność oferowanych przez nie produktów. Fundamentalne znaczenie ma również dostosowanie oferty eksportowej polskich firm do potrzeb i oczekiwań konsumentów zagranicznych. Dotyczy to przede wszystkim produktów żywnościowych na wymagających rynkach zagranicznych. W celu osiągnięcia sukcesu eksportowego firmie potrzebna jest znajomość rynku zbytu i zapotrzebowania na wytwarzane przez nią produkty. Rzetelne zbieranie informacji o danym rynku eksportowym i odpowiednie ich wykorzystanie daje firmie dużą przewagę konkurencyjną. Ponadto ważnym czynnikiem mającym wpływ na powodzenie biznesu za granicą przy dzisiejszym poziomie konkurencji międzynarodowej jest wiedza nt. preferencji kulturowych i praktyk handlowych danego rynku zbytu. Ta wiedza jest na tyle cenna, że niektórzy eksporterzy korzystają z usług osób miejscowych oraz z profesjonalnych konsorcjów eksportowych. Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie są zagraniczni absolwenci polskich uczelni wyższych, którzy po ukończeniu studiów w Polsce wracają do swojego kraju. Na uwagę zasługuje również możliwość korzystania przez polskich eksporterów z usług Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., które mogą m.in. ułatwić kontakt z miejscowymi kontrahentami. Nawiązanie współpracy handlowej z zagranicznym partnerem powinno być zawsze poprzedzone znajomością prawa handlowego miejscowego i prawa międzynarodowego, co pozwoli uniknąć ryzyka zawieranych transakcji. Filarem stosunków handlowych firmy jest wiarygodność jej zagranicznego partnera biznesowego a dodatkowo dobre z nim relacje partnerskie ułatwiają długofalową współpracę i bezpieczną realizację kontraktów.

Stwierdzić należy, że powyższe czynniki i ich urzeczywistnienie jest gwarantem powodzenia i osiągnięcia sukcesu eksportowego. Jednakże aby firma rozpoczęła działalność eksportową i uzyskała satysfakcjonujące z niej wyniki powinna do tego profesjonalnie się przygotować. Kluczowym elementem sukcesu firmy na rynkach zagranicznych jest wykwalifikowana, kompetentna i doświadczona kadra, która zapewni przedsiębiorcy efektywność zawieranych kontraktów. Istotne znaczenie ma znajomość języków obcych, a w szczególności języka rynku eksportu, w przypadku, jeśli to odgrywa znaczącą rolę. Da to firmie przewagę konkurencyjną i pozwoli na uniknięcie ewentualnego ryzyka transakcyjnego. Kolejnym ważnym czynnikiem jest koniunktura światowa, która decyduje o wielkości popytu na dany towar eksportowy.

Podkreślić należy, że sukces eksportowy firm stanowi podstawową siłę napędową ich rozwoju i tym samym polskiej gospodarki. Wobec tego ekspansja zagraniczna firm stanowi dźwignię rozwoju gospodarczego i umacniania pozycji Polski w gospodarce unijnej i światowej oraz ma priorytetową pozycję w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.


 
23 listopada 2017r. odbędzie się XVI Kongres Eksporterów Polskich oraz rozstrzygnięcie konkursów Wybitny Eksporter Roku 2017 oraz Publicysta Ekonomiczny Roku 2017. Upowszechnione zostanie również Stanowisko XVI Kongresu Eksporterów Polskich.