olska od wielu lat odnosi sukcesy w przyciąganiu nowych inwestorów i ekspansji firm działających już na polskim rynku. Dzięki inwestycjom powstają nowe miejsca pracy, wspierane są sektory z wysoką wartością dodaną, rozwijają się innowacje oraz wzrasta liczba polskich firm współpracujących z inwestorami poprzez dostarczanie towarów, usług oraz obecność w globalnych łańcuchach dystrybucji.

Niewątpliwą korzyścią prowadzenia biznesu w Polsce jest doświadczenie zdobyte poprzez współpracę oraz wiedzę o międzynarodowych partnerach biznesowych i nowych rynkach. Polskie firmy są ambitne i szybko orientują się w potrzebach klientów, którzy chętnie eksportują polskie produkty do Unii Europejskiej i poza nią, szczególnie po drugiej stronie oceanu.

Ilość polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych gwałtownie rośnie, według danych rządowych w ubiegłym roku jego ilość wzrosła o ponad 25 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Z kolei dane podane przez amerykański rząd wykazują, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2018 roku polskie firmy eksportowały na amerykański rynek towar o wartości ponad 2.7 miliarda dolarów. Jeśli takie tempo zostanie utrzymane, tegoroczna liczba eksportu przekroczy rekordowe 7.1 miliarda dolarów w 2017.

Jeśli ilość eksportu do USA nieprzerwanie rośnie, amerykańskie inwestycje w Polsce i eksport ich towarów z Polski również wzrastają. Handel napędza inwestycje – co działa w obie strony, stymulując obustronne relacje. Poza polskimi towarami sprzedawanymi w USA, takimi jak oprogramowanie, gry, technologia VR, kosmetyki, produkty spożywcze, alkohole, jachty, awionetki, maszyny i ciężki sprzęt, polskie firmy również aktywnie inwestują w Stanach Zjednoczonych. Meble, artykuły gospodarstwa domowego i wiele innych towarów produkuje się już na rynku północnoamerykańskim, a obecnie polskie marki tworzą na tym rynku sieci własnych sklepów.

Coraz wyraźniej widać, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne mają często pozytywny wpływ na eksport kraju będącego ich odbiorcą. Taki wpływ może zostać osiągnięty poprzez transfer wiedzy i technologii, rozwijające się relacje biznesowe oraz łańcuchy dystrybucji, zwiększenie konkurencyjności lokalnych firm i ich pozycji na rynku, jak również płynność finansowa pozwalają nie tylko podejmować wysiłki eksportowe, ale także odnieść sukces.

Nowsze kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, czerpią korzyści z wyższego poziomu eksportu stymulowanego poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne bardziej niż starsze kraje członkowskie, w których lokalny kapitał i płynność finansowa odgrywają większą rolę. Podkreśla to potrzebę dalszego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dłuższym okresie, w celu zwiększenia konkurencyjności polskiego rynku i jego możliwości eksportowych.

Inwestorzy zagraniczni wnoszą istotny wkład w wartość polskiego eksportu, zarówno bezpośrednio, jak i angażując w ten proces polskie firmy. Istotne jest również, jak zauważyła OECD, uwzględnienie wartości dodanej w handlu. Gdy wartość dodaną traktuje się jako przeciwieństwo wartości handlu brutto, Stany Zjednoczone wyprzedzają Francję, Włochy i Rosję w zakresie krajowego eksportu o wartości dodaną z Polski. To odzwierciedla znaczącą obecność amerykańskich inwestycji w Polsce, zwłaszcza w sektorach wysokiej technologii oraz zaawansowanych sektorów produkcyjnych.

Międzynarodowa współpraca, w zakresie handlu, inwestycji, edukacji, nauki i bezpieczeństwa rozwija dwustronne wspólne relacje, wzmacnia lokalne rynki i pomaga w budowaniu wspólnej wizji dostatniej przyszłości. Ta korzystna wymiana wymaga kontynuacji dla wspólnego dobra.