użym plusem motywującym do prowadzenia działalności gospodarczej jest stabilność prawa i sprawny system sądowniczy. Kazachstan zajmuje 41 miejsce wśród 189 krajów biorących udział w rankingu „Doing Business” w kategorii „łatwość prowadzenia biznesu”. Inwestorzy mogą liczyć na ulgi inwestycyjne w postaci: inwestycyjnych preferencji podatkowych (CIT, preferencje w podatku od nieruchomości i w podatku gruntowym), zwolnienie z opodatkowania wwożonego sprzętu inwestycyjnego, państwowe granty np. w postaci gruntów. Dużym ułatwieniem jest zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli polskich oraz perspektywa uruchomienia w maju 2017 połączenia lotniczego Warszawa Astana. Przynależność Kazachstanu do WTO również zwiększa możliwości współpracy poprzez likwidację wielu dotychczasowych barier. Kazachstan dbając o rozwój własnej przedsiębiorczości poprzez finasowanie innowacyjnych rozwiązań oraz odchodzenie od eksportu surowców na rzecz wyrobów o większym stopniu przetworzenia samo przez się zmniejsza dostęp polskich towarów do rynku kazachskiego. Również przynależność do Unii Euroazjatyckiej (usunięcie barier celnych dla wyrobów białoruskich, rosyjskich) powoduje, że nasze towary są mniej konkurencyjne. Barierą jest dostawa towarów przez granicę Federacji Rosyjskiej z uwagi na embargo FR.

Do utrudnień należą stosowane Cła importowe, Cła eksportowe, Cła ochronne oraz Kontyngenty ilościowe. Wyroby z Polski podlegają obowiązkowej Certyfikacja czemu nie podlegają wyroby z państw Unii Celnej. Podraża to koszt wyrobu eksportowanego i wydłuża procedurę dostawy. Obowiązują zakazy importu wieprzowiny i wołowiny z uwagi na zagrożenie przeniesienia chorób. Powinno to zachęcać polskich przedsiębiorców oferowania coraz bardziej nowoczesnych wyrobów lub przenoszenia części produkcji do Kazachstanu.

Polscy przedsiębiorcy niejako narzucają sobie dodatkowe ograniczenia, poprzez porównywania prawa kazachskiego do polskiego, zwyczajów kazachskich do polskich i wyrażanie zdziwienia a nierzadko pouczania „jak być powinno”. Mimo wielu pozytywnych związków Polski i Kazachstanu Kazachstan jest krajem, w którym żyje 130 narodowości. Był w XX miejscem przymusowych przesiedleń wielu narodów i nauczyli się akceptować zwyczaje i religie. Kazachowie ponad wszystko stawiają związki rodzinne. Również w zwyczaju ustne uzgodnienia są ważniejsze niż by się mogło wydawać. To również przekłada się na prawodawstwo. Takim przykładem może służyć, że syn może mieć nazwisko ,które było imieniem jego dziadka. Córka może mieć imię utworzone z „kombinacji” imienia matki i babci lub może mieć nadane imię odstraszające złe moce. Nie zmienimy tego i zaakceptujmy to w ramach poznawania ludzi , ich kultury, aby móc się porozumiewać sprawnie poruszać się wśród nich i w końcu być zaakceptowanym. Podobno już po trzech latach pobytu będziemy traktowani jako swój człowiek.