S1 od początku istnienia wspiera rozwój handlu. W tym celu wdrożyła w latach 70-tych standardowy kod kreskowy używany dziś na całym świecie. Kod kreskowy to wg BBC jedna z 50 rzeczy, które w największym stopniu przyczyniły się do powstania nowoczesnej gospodarki. Aktualnie na świecie skanowanych jest 6 miliardów produktów dziennie, które wcześniej lub później pojawiają się w łańcuchu logistycznym.

Wyzwaniem dla branży TSL są fundamentalne zmiany w łańcuchach, które polegają na przekształcaniu się ich w kierunku tzw. sieci wartości, oferujących, oprócz sprawnej dostawy produktu, także np. bezpieczeństwo, pełne traceability (możliwość prześledzenia ruchu i pochodzenia i produktu na każdym etapie) czy transparentność. Jeszcze parę lat temu, firmy budując swoje łańcuchy dostaw skoncentrowane były głównie na poprawie efektywności, usprawnieniu procesów, obniżaniu kosztów działalności, poprawie parametrów logistycznych. Teraz te elementy są nadal ważne, ale już nie priorytetowe.

Kolejnym wyzwaniem jest wykładniczy wzrost liczby przesyłek w handlu omnikanałowym. Wraz ze wzrostem popularności e-zakupów, towarzyszący im łańcuch dostaw staje się bardziej złożony i wymagający. Z jednej strony Internet daje więcej możliwości dotarcia z produktami do konsumentów, a z drugiej strony oznacza konieczność szybszej i bardziej zindywidualizowanej dostawy, wdrożenia różnych schematów click & collect, co pociąga za sobą wzrost kosztów.

Te dwa zjawiska stanowią potężne wyzwanie dla firm z sektora TSL, z których większość w Polsce do tej pory opierała swój biznes na samodzielnie rozwijanych, wewnętrznych systemach IT, które praktycznie nie komunikują się z innymi systemami w sposób automatyczny. Były one rozwijane dla obsługi odpowiednich usług i choć sprawdzają się znakomicie w swoich dziedzinach, brakuje im możliwości integracji na poziomie standardowej wymiany informacji. Powoduje to dużą ilość wykorzystywanych standardów oznaczeń i formatów komunikatów oraz utrzymywanie infrastruktury IT do ich obsługi.

Zewnętrzny regulator czasami pomaga branży szybciej uruchomić zmiany, które wymagają wspólnych uzgodnień. Przykładem jest decyzja UE o ujednoliceniu oznaczeń na przesyłkach pocztowych w całej Europie. Obecnie większość firm z sektora KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) stosuje własne, wewnętrzne rozwiązania. Utrudnia to monitorowanie przesyłek i generuje niepotrzebne koszty, także dla konsumenta – odbiorcy przesyłki.

Z punktu widzenia GS1, organizacji wdrażającej globalne standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w 112 krajach, widzimy wyraźny wzrost zainteresowania światowymi normami. Przedstawiciele firmy z sektora TSL coraz częściej rozumieją, że integracja systemów informatycznych usługodawców logistycznych i stosowanie standardowych, globalnych rozwiązań w komunikacji elektronicznej ma obecnie kluczowe znaczenie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu stawała się w ostatnich latach coraz powszechniejszym pojęciem. 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa regulująca sporządzanie raportów społecznych w Polsce. Obejmie ona wg szacunków 300 podmiotów w Polsce. Zakres raportowania obejmuje m.in. kwestie środowiskowe. Jednak, by je opisać, trzeba je znać. Z pomocą przychodzi wspomniane traceability, pomagające śledzić i odtworzyć historię przepływu produktów. Obowiązek śledzenia dotyczy branż spożywczej, kosmetycznej i drzewnej, stanowiąc gwarancję pochodzenia surowców oraz bezpieczeństwa produktów. Za sprawą traceability GS1 dostarczenie wiarygodnych danych do raportu społecznego jest niemal jednym kliknięciem w odpowiednią zakładkę.