Jakie są główne przewagi finansowania leasingowego nad kredytowym w obszarze transportu i logistyki?

Od lat nie zmienia się postrzeganie korzyści, jakie niesie ze sobą leasing, chociaż te najbardziej znane, czyli korzyści podatkowe, schodzą w ostatnich latach na plan dalszy na rzecz łatwości w dostępie do finansowania i korzystniejszych niż w przypadku kredytu – warunków finansowania. Poza tym badania pokazują, że leasing uznawany jest przez polskich przedsiębiorców za instrument finansowy, bezpieczniejszy od kredytu – twierdzi tak 72 proc. przedsiębiorców*, którzy korzystają z leasingu. Uzyskując dostęp do niezbędnych aktywów trwałych, leasing pozwala zachować kapitał na bieżącą działalność operacyjną. Zakupione w ten sposób pojazdy same na siebie pracują, co jest istotnym argumentem dla firm działających w branży transportowej.

Dla firmy leasingowej przedmioty charakteryzujące się dużą płynnością w obrocie (takie jak samochody, środki transportu czy maszyny) są dobrym zabezpieczeniem transakcji, ograniczając zakres oczekiwanych dodatkowych gwarancji. W odniesieniu do wymienionych przedmiotów łatwo zbywalnych, w leasingu stosowane są również uproszczone procedury, polegające na zmniejszeniu liczby i zakresu oczekiwanych dokumentów, jak również skracające czas na podjęcie decyzji o zawarciu umowy. Rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw ofertą leasingową widać w odnotowanych danych za 2015 r., kiedy łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej na ostatni dzień roku wyniosła 87,8 mld zł i jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (101,4 mld zł).

Jakie dostrzegają Państwo trendy w leasingu w segmencie transportu (np. jakie pojazdy są coraz częściej leasingowane, jakie coraz mniej)?

Dane, które publikuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego za CEP (MSW) pokazują, że w pierwszych trzech miesiącach br. po raz pierwszy zarejestrowano najwięcej pojazdów ciężarowych następujących marek: Scania, DAF, Man, VOLVO, MERCEDES-BENZ, Iveco i Renault. Najsilniejszą grupą nabywców tych pojazdów były firmy leasingowe i CFM, których udział w nowych rejestracjach pojazdów pow. 3,5t.  wyniósł ok 76%.

Jak w 2015 r. wyglądał leasing pojazdów?

W 2015 r. branża leasingowa wypracowała wysoką dynamikę finansowania transportu ciężkiego (18,2 proc. wzrost w stosunku do 2014 r.) przy wartości aktywów na poziomie 13,5 mld zł. Kluczowe były inwestycje finansowane głównie przy pomocy leasingu w ciągniki siodłowe (50 proc. udział), naczepy i przyczepy (20 proc. udział) i pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony (15 proc.). Stabilny rozwój finansowania transportu ciężkiego w 2015 roku był wspierany przez odrodzenie w strefie euro (i przez to naszego eksportu) oraz wzrost popytu krajowego w Polsce. Poprawę koniunktury było widać też w wysokiej dynamice rejestracji samochodów ciężarowych (+26,6 proc. dla poj. ciężarowych powyżej 3,5 tony w 2015 roku).

Wyniki w finansowaniu transportu ciężkiego wskazują na dużą odporność naszej branży transportowej na negatywne czynniki, takie jak chociażby zamieszanie wokół wdrożenia w Niemczech ustawy o płacy minimalnej (tzw. MiLoG). Dobre nastroje w tej branży wynikają głównie ze wzrostu przewozów, który dla transportu samochodowego wyniósł 6,7 proc. w 2015 roku.

Czy dostrzegają Państwo istotne różnice między polskim rynkiem leasingu a rynkami bardziej rozwiniętymi (też w obszarze transportu i logistyki)?

Porównując udział ciężkiego transportu drogowego w Polsce i w krajach o dojrzałych rynkach, to jest on dwukrotnie wyższy w naszym kraju niż chociażby u naszych zachodnich sąsiadów. Wynika to m.in. ze struktury podmiotowej naszej branży transportu drogowego, gdzie znaczny udział posiadają firmy z sektora Mikroprzedsiębiorstw, dla których leasing jest najbardziej dogodnym źródłem finansowania zakupu floty pojazdów.

Badanie Konfederacji Lewiatan „Sektor MŚP w Polsce” zostało zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej metodą wywiadu bezpośredniego w okresie 6 maja-18 lipca 2014 r. na ogólnopolskiej kwotowej próbie 1111 aktywnych przedsiębiorstw prywatnych, zatrudniających 2 lub więcej pracowników.

 

*Badanie Konfederacji Lewiatan „Sektor MŚP w Polsce” zostało zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej metodą wywiadu bezpośredniego w okresie 6 maja-18 lipca 2014 r. na ogólnopolskiej kwotowej próbie 1111 aktywnych przedsiębiorstw prywatnych, zatrudniających 2 lub więcej pracowników.