Finansowanie środków transportu

Wyniki branży leasingowej ogłoszone na koniec III kwartału wskazują na  dalszy wzrost rynku w zakresie finansowania środków transportu. Firmy leasingowe skupione w Związku Polskiego Leasingu, w trzech pierwszych kwartałach roku wypracowały stabilne wyniki w zakresie finansowania transportu ciężkiego. 12,8 proc. wzrost (r/r) i łączną wartość nowych kontraktów przekraczającą 9,5 mld zł opisują wyniki w omawianej kategorii, do której zaliczane są m.in. pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy, samoloty, statki oraz sprzęt kolejowy. Dane analizowane przez związek pokazują, że na koniec września tendencja wzrostowa w zakresie finansowania transportu ciężkiego utrzymała się we wszystkich analizowanych kategoriach rynku z wyjątkiem autobusów. Transakcje odnoszące się do środków transportu ciężkiego stanowią 26,5 proc. w ogólnej strukturze finansowania przedmiotów.

Tabela 1: Struktura rynku leasingu (ZPL)

Kluczową kategorią, w ramach wyróżnionej grupy transportu ciężkiego, pozostają ciągniki siodłowe. Wartość udzielonego finansowania, w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, wzrosła o ponad 27 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku, finalizując trzeci kwartał nowymi kontraktami o wartości 4,61 mld. Ciągniki siodłowe, mające największy udział w analizowanej kategorii - podobnie jak inne środki transportu ciężkiego – finansowane są głównie za pomocą leasingu. Kolejna rosnąca kategoria – naczepy i przyczepy – w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku wzrosła o 12,3 proc. osiągając niemal 2 mld wartości transakcji (1,97 mld zł), natomiast pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony pozwoliły wypracować 6,2 proc. wzrost, dzięki łącznej wartości transakcji przekraczającej 1,46 mld zł.

Prognozy na koniec roku

Branża leasingowa na koniec 2015 roku oczekuje wzrostu całego rynku na poziomie 15,5 proc. i łącznej wartości nowych transakcji przekraczającej 50 mld zł. Rozwój rynku finansowania pojazdów ciężarowych w 2015 (prognozowana dynamika tego sektora na poziomie 14,6 proc.) będzie powiązany z odbudową gospodarki strefy euro (wzrost PKB o 1,8 proc. r/r wg EBC) i prognozowaną dynamiką eksportu krajowego, w tym do Niemiec.

Wyniki badania koniunktury branży leasingowej, zrealizowane przez ZPL wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych pokazują, że w ostatnim kwartale roku, firmy leasingowe oczekują wzrostów w zakresie liczby i wartości zawieranych kontraktów, przy stabilizacji jakości portfela leasingowego oraz stabilizacji poziomu zatrudnienia. Ponad połowa specjalistów z firm leasingowych (58 proc. wskazań) oczekuje wzrostu w sektorze transportu ciężkiego, natomiast zdaniem 25 proc. ankietowanych wyniki będą stabilne.

Tabela 2: Badanie koniunktury branży leasingowej (ZPL)