NOXy® – produkt chemiczny znany również pod zarejestrowanym znakiem towarowym AdBlue®1, stosowany jest przede wszystkim w najnowszych technologiach oczyszczania spalin. Technologia ta pozwala na znaczną redukcję szkodliwych tlenków azotu aż do moment uzyskania nietoksycznej pary wodnej oraz azotu.

NOXy® może być stosowany wszędzie tam, gdzie emitowane są spaliny i istnieje konieczność ich oczyszczania, jako czynnik redukujący w Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR). Pomaga więc dostosować się różnym użytkownikom rynku do obowiązujących norm emisji spalin.

Korzyści ze stosowania NOXy®:

• niższe zużycie paliwa o 3-4 proc. przez silniki spełniające wymogi normy EURO IV oraz o 5 proc. przez silniki zgodne z normą EURO V,

• ochrona środowiska naturalnego poprzez spełnienie wymogów obowiązujących normy regulujących limity emisji szkodliwych substancji,

• niższe opłaty drogowe w UE,

• możliwość utrzymania, a nawet wydłużenia okresów międzyserwisowych pojazdów,

• zwiększenie wartości samochodu przy odsprzedaży.