owoczesne technologie stosowane w budowie pojazdów, techniki nawigacji, wskazujące najkrótszą i najbardziej korzystną drogę, konwoje ciężarówek sterowanych przez jednego kierowcę (tzw. platooning) oraz coraz nowsza i lepszej jakości infrastruktura oraz poprawa przepustowości dróg powodują, że w ciągu kolejnych kilku lat udział transportu drogowego w sektorze transportu niewątpliwie przekroczy 80 proc. Stanowi to wielką szansę dla polskich przewoźników i kierowców, którzy konkurują z firmami z innych krajów lepszym, nowocześniejszym taborem oraz lepszym wyszkoleniem i większym doświadczeniem w obsłudze zarówno rynków wschodnich, jak i zachodnich.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktywnie współpracuje z partnerami wschodnimi, dla zapewnienia odpowiedniej liczby zezwoleń dla operacji transportowych wykonywanych przez polskich przewoźników drogowych. MIB działa również na rzecz zapewnienia przejrzystych warunków do funkcjonowania przewoźników na tych rynkach transportowych. We współpracy ze stroną rosyjską doprowadziliśmy do zmiany części kontrowersyjnych przepisów Federacji Rosyjskiej regulujących zasady wykonywania przewozów drogowych oraz uzgodniliśmy z władzami rosyjskimi zasady klasyfikacji przewozów. W wyniku negocjacji udało się też zwiększyć kontyngent zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych do/z krajów trzecich (wykorzystywanych przez polskich przewoźników drogowych z zachodu Europy do Rosji) o 8000 szt.

W przypadku Białorusi pełen kontyngent zezwoleń (188000 szt.) od 2017 roku nie podlega dodatkowym opłatom, stwarzając dogodne warunki dla polskich przewoźników do wykonywania przewozów na rynku białoruskim, oparte na zasadach uczciwej konkurencji.

Ze stroną ukraińską utrzymujemy wysoki kontyngent, liczący 200000 zezwoleń, co pozwala na swobodne wykonywanie przewozów.

Zwiększone zostały także możliwości wykonywania przewozów do Kazachstanu i Uzbekistanu. Ponadto polscy przewoźnicy drogowi mają możliwość wykonywania przewozów do wielu państw regionu Zakaukazia (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja) i Azji Środkowej (oprócz Kazachstanu i Uzbekistanu także Kirgistan i Tadżykistan).

Pomimo prób nakładania barier administracyjnych przez niektóre państwa, MIB oczekuje, że udział polskich przewoźników w przewozach międzynarodowych będzie nadal wzrastać, zarówno na kierunku wschodnim, jak i zachodnim.