Z dniem 1 stycznia 2016 roku przestały obowiązywać cła importowe dla wwozu większości towarów.

Które polskie firmy, podmioty i marki są najaktywniejsze w kraju i które są najbardziej popularne wśród lokalnych mieszkańców?

Rynek ukraiński już od końca lat 90. był zaliczany do jednych z najbardziej perspektywicznych rynków dla polskiego biznesu zarówno pod względem potencjalnych inwestycji jak i możliwości zbytu polskich towarów. Ukraiński rynek (ze swoją dość odbiegającą od europejskich standardów) specyfiką stanowił od lat wyzwanie nie tylko dla polskiego biznesu ale także dla polskiego rządu, który nie mógł do końca zrozumieć mechanizmów, które rządziły ukraińskich światem polityki i biznesu. Jednakże są firmy, które weszły na ukraiński rynek i są jednymi z liderów w swoich branżach. Do takich firm możemy na przykład zaliczyć Grupę LPP, Barlinek, Rovese, PZU Ukraina czy Kredobank, którego 100 proc. akcjonariuszem pozostaje PKO BP. Polski eksport na Ukrainę według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 r. wyniósł ok. 3 miliarda dolarów co oznacza spadek o 2,5 miliarda w porównaniu z 2013 r. Spadek ten został spowodowany w głównej mierze spadkiem wartości ukraińskiej waluty, której wartość zmniejszyła w ciągu roku ponad dwukrotnie. Duży spadek polskiego eksportu na Ukrainę odnotowały na koniec 2014 r. niemal wszystkie branże, za wyjątkiem eksportu owoców (wzrost o ok. 37 proc.), wyrobów z kakao (wzrost o ok. 20 proc.) oraz urządzeń elektrycznych (wzrost o ok. 7,2 proc.). Główną gałęzią logistyki przy wymianie towarowej i transporcie osób między Polską i Ukrainą pozostaje transport drogowy. Najsłabiej rozwinięty jest nadal transport lotniczy z uwagi na bardzo małą sieć połączeń Ukrainy obsługiwanych poprzez przewoźników niskobudżetowych. 

Jakie trendy - w zakresie metod współpracy, logistyki, komunikacji czy marketingu - są charakterystyczne dla polsko wymiany handlowej?

Według naszej wiedzy, w planie krótkoterminowym największymi możliwościami eksportowymi mogą wykazać się producenci maszyn i urządzeń do granulowania (pasze, biomasa). Dodatkowo, bardzo interesującym sektorem jest rolnictwo (warzywa, owoce, grzyby) oraz maszyny rolnicze. W perspektywie długoterminowej naszym głównym kierunkiem eksportowym powinna być branża spożywcza oraz chemiczna. Należy przy tym zaznaczyć, że przyszłość naszego eksporu na Ukrainę jest w dużej mierze uzależniony od sytuacji ekonomicznej na Ukrainie oraz pomocy naszego Rządu, który powinien z większą troską przyjrzeć się sytuacji polskich eksporterów, którzy chcą rozpocząć współpracę za naszą wschodnia granicą.

Jakie są główne bariery i przeszkody ograniczające skalę eksportu polskich towarów i usług do kraju?

Obecnie na Ukrainie polscy eksporterzy natrafiają na ogromne problemy w eksporcie swoich towarów. Do największych barier w dostępie do ukraińskiego rynku można zaliczyć: korupcję, problemy z odzyskaniem nadpłaconego podatku VAT, brak dostępu do kredytów (szczególnie istotne dla polskich inwestorów), bardzo skomplikowany system biurokratyczny, niestabilny kurs rodzimej waluty. Do specyfiki ukraińskiego rynku wielu polskich eksporterów zdążyło się już przyzwyczaić, jednakże do 2013 roku Ukraina należała do rynków z dosyć stabilną gospodarką. Ostatnie wydarzenia polityczne i gospodarcze na Ukrainie spowodowały bardzo duże różnice w wartości ukraińskiej hrywny, co odbija się bardzo niekorzystnie w relacjach handlowych z naszym wschodnim sąsiadem. 

Jakie lokalne przepisy i rozwiązania prawne są/mogą być dodatkowym wsparciem dla polskich podmiotów prowadzących działalność handlową z krajem?

Bardzo duży wpływ na wymianę handlową będzie miała umowa stowarzyszeniowa między Unią Europejską a Ukrainą, która od dnia 1 stycznia 2016 roku utworzy strefę wolnego handlu dzięki, której polskie towary zostaną zwolnione z cła wwozowego do Ukrainy, co powinno pozytywnie wpłynąć na wzrost poziomu eksportu do Ukrainy towarów nie tylko z naszego Obecnie na Ukrainie polscy eksporterzy natrafiają na ogromne problemy w eksporcie swoich towarów. Do największych barier w dostępie do ukraińskiego rynku można zaliczyć: korupcję, problemy z odzyskaniem nadpłaconego podatku VAT, brak dostępu do kredytów (szczególnie istotne dla polskich inwestorów), bardzo skomplikowany system biurokratyczny, niestabilny kurs rodzimej waluty. Do specyfiki ukraińskiego rynku wielu polskich eksporterów zdążyło się już przyzwyczaić, jednakże do 2013 roku Ukraina należała do rynków z dosyć stabilną gospodarką. Ostatnie wydarzenia polityczne i gospodarcze na Ukrainie spowodowały bardzo duże różnice w wartości ukraińskiej hrywny, co odbija się bardzo niekorzystnie w relacjach handlowych z naszym wschodnim sąsiadem. 

Jakie lokalne przepisy i rozwiązania prawne są/mogą być dodatkowym wsparciem dla polskich podmiotów prowadzących działalność handlową z krajem?

Bardzo duży wpływ na wymianę handlową będzie miała umowa stowarzyszeniowa między Unią Europejską a Ukrainą, która od dnia 1 stycznia 2016 roku tworzy strefę wolnego handlu, dzięki której polskie towary zostały zwolnione z cła wwozowego do Ukrainy, co powinno pozytywnie wpłynąć na wzrost poziomu eksportu do Ukrainy towarów nie tylko z naszego kraju, ale i z większości państw Unii Europejskiej.