Które polskie firmy, podmioty i marki są najaktywniejsze w kraju i które są najbardziej popularne wśród lokalnych mieszkańców?

Najbardziej popularnym oraz perspektywicznym rynkiem jest aktualnie polski rynek spożywczy. Rosyjskie embargo przyczyniło się do intensywnego poszukiwania nowych rynków zbytu. Brytyjscy nabywcy bardzo przychylnie oceniają polskie produkty oraz usługi, które uchodzą za wysokojakościowe i zaufane.

Na tegorocznych Międzynarodowych Targach Branży spożywczej IFE w Londynie dużą popularność zdobyły polskie wyroby cukiernicze, owoce, warzywa i ich przetwory, produkty mleczne oraz wyroby mięsne.  Jeżeli chodzi o firmy, to jest ich szeroki wachlarz: Morliny, Sokołów, Krakus, Pudliszki, Wedel, Wawel, Tymbark, Kamis i Winiary.

Do pozostałych polskich hitów eksportowych bez wątpienia należy zaliczyć wyroby meblarskie (Nowy Styl, Black Red White), okna i drzwi (Fakro, OKNO-POL), odzież i obuwie (Vistula Group, Kazar), kosmetyki (Inglot), artykuły AGD (Amica Wronki) oraz produkty farmaceutyczne oraz samochody, silniki i części samochodowe.

Jakie trendy – w zakresie metod współpracy, logistyki, komunikacji czy marketingu – są charakterystyczne dla polsko-krajowej wymiany handlowej?

Poza wciąż rosnącym udziałem polskich produktów na rynku brytyjskim, bardzo dynamicznie rozwija się również rynek drobnych inwestycji polskich przedsiębiorców przybywających do Wielkiej Brytanii. W szczególności są to polskie hurtownie oraz sklepy. W Wielkiej Brytanii powstały również polskie piekarnie, cukiernie oraz masarnie.

Brytyjscy kontrahenci wykazują spore zainteresowanie współpracą z polskimi przedsiębiorstwami w sektorze kooperacji przemysłowej, w postaci „contract manufacturing” (produkcja na zlecenie) oraz „direct sourcing” (zaopatrzenie bezpośrednie). Mowa tutaj o zlecaniu przez brytyjskie firmy części własnej produkcji do wykonania w Polsce. Produkcja dotyczy zarówno produktów gotowych, jak i komponentów. Rozwiązanie to jest szczególnie popularne w przypadku braku silnej marki.

Wchodzący na brytyjski rynek polscy przedsiębiorcy powinni dokładnie przemyśleć oraz zaplanować zastosowanie odpowiednich narzędzi, tj. reklama, marketing oraz PR. Niezbędne jest dostosowanie ich do lokalnych wymagań oraz potrzeb.

Należy pamiętać o odpowiednim dopasowaniu polskiego produktu do brytyjskiego odbiorcy, tj. jego kultury, zwyczajów oraz poglądów. Posłuży temu właściwe tłumaczenie dokumentów oraz materiałów promocyjnych. Aby tłumaczenie było w pełni poprawne warto skorzystać z usługi lokalizacji i/lub pomocy rodzimego użytkownika języka, tj. native speakera. Odbiorcy powinni mieć również możliwość skorzystania z obsługi w swoim ojczystym języku.

Przed rozpoczęciem eksportu niezbędne okaże się uczestnictwo w misjach handlowych oraz targach wystawienniczych organizowanych w kraju odbiorcy. Bezspornymi korzyściami udziału w tragach są: prezentacja produktu, poznanie opinii klientów, nawiązanie współpracy, zdobycie nowych klientów oraz obserwacja konkurencji.

Jak w ostatnich latach zmieniała się wielkości polskiego eksportu do kraju oraz jakie są prognozy na rok 2015 i 2016?

Na przestrzeni ostatnich lat polsko-brytyjska wymiana handlowa odnotowała okres dynamicznego rozwoju, w szczególności pod względem tempa rozwoju polskiego eksportu. Wielka Brytania od wielu lat należy do dziesięciu największych partnerów handlowych Polski. Rynek brytyjski zaraz po niemieckim jest drugim największym rynkiem eksportowym dla Polski. Brytyjski rynek jest rynkiem bardzo wymagającym, jednakże stwarzającym ogromne szanse i perspektywy dla polskich eksporterów pod kątem wysokiej chłonności oraz pozytywnego odbioru.W 2014 r. polsko-brytyjska wymiana handlowa przekroczyła 14,6 mld EUR w porównaniu z niecałymi 14,2 mld EUR w roku 2013 oraz zaledwie 13,5 mld EUR w 2012 r. Zadowalający jest fakt, iż z roku na rok dodatnie saldo obrotów zwiększa się. W 2014 r. saldo wyniosło ponad 6,1 mld EUR, co oznacza, że polscy przedsiębiorcy wyeksportowali na Wyspy około dwa i pół razy więcej, niżeli importowali. W 2013 r. saldo obrotów było porównywalnie wysokie, niemniej jednak nie przekroczyło 6 mld EUR.Na podstawie danych HM Revenue and Customs z sierpnia 2015 r., Polska osiągnęła łączną wartość sprzedaży do Wielkiej Brytanii na rekordowym poziomie 749 mln GBP. Zakupy Wielkiej Brytanii na polskim rynku stanowiły jednak 2,2 proc. importu ogółem. Szacunkowo w 2015 r. polski eksport do Wielkiej Brytanii wzrośnie o około 12 proc., natomiast w roku 2016 o około 10 proc.

Przedsiębiorcy, z jakich branż i sektorów powinni szczególnie zainteresować się eksportem swoich produktów do kraju?

Szczególne miejsce w polskim eksporcie do Wielkiej Brytanii nadal zajmuje sektor rolno-spożywczy, którego wartość wciąż rośnie. Tendencja wzrostu utrzymuje się m.in. w eksporcie mięsa oraz wyrobów mięsnych. Czołowe brytyjskie sieci handlowe nadal postrzegają polski przemysł rolno-spożywczy jako niezwykle smaczny, naturalny oraz stosunkowo niedrogi.

W Wielkiej Brytanii wciąż rośnie zainteresowanie polskim sektorem meblarskim, na którego rozwój ma wpływ długoletnia tradycja oraz znakomita jakość produkcji. Do sukcesu branży bez wątpienia przyczyniły się obecność produktów na rynku oraz odpowiednie działania promocyjno-marketingowe, które wpłynęły na rozpoznawalność produktów. W Wielkiej Brytanii wciąż brakuje polskich inwestycji w przemysł rolno-spożywczy, dlatego też ten sektor może stanowić niszę rynkową dla potencjalnych inwestorów z Polski.

Dodatkowo Wielka Brytania posiada pokaźny potencjał w sektorze tworzyw sztucznych, tj. wyroby z tworzyw sztucznych oraz gumy. Dlatego warto wskazać na możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw specjalizujących się w wytwarzaniu oraz przetwarzaniu tworzyw sztucznych.

Swoją pozycję na rynku brytyjskim umacnia również polska branża produkcji jachtów oraz osprzętu jachtowego. Polscy producenci są w stanie konkurować i odnosić sukcesy, głównie dzięki możliwości indywidulanych zamówień oraz stosunkowo niższych niż na Zachodzie kosztów produkcji.

Jakie są główne bariery i przeszkody ograniczające skalę eksportu polskich towarów i usług do kraju?

Wraz z wejściem Polski do UE kwestia przeszkód i barier w dostawach polskich towarów i usług do Wielkiej Brytanii przestała obowiązywać. Istniejące wymagania odnośnie wprowadzania niektórych towarów na rynek brytyjski nie mają charakteru dyskryminacyjnego, ponieważ stosowane są jednakowo wobec wszystkich dostawców. Niemniej jednak polskie firmy rozpoczynające swoją działalność eksportową często doświadczają różnego rodzaju przeszkód. Najpoważniejsze problemy stanowią czynniki makroekonomiczne, tj. niestały kurs walut, konkurencja, wysokie koszty pracy, biurokracja oraz nieznajomość obcych regulacji prawnych. Doświadczeni eksporterzy jednogłośnie twierdzą, że kluczem do sukcesu na zagranicznych rynkach jest doskonała znajomość branży, efektywna identyfikacja zagrożeń, analiza przedsięwzięcia oraz prawidłowe dostosowanie modelu biznesowego do lokalnych realiów. Jakie lokalne przepisy i rozwiązania prawne są/mogą być dodatkowym wsparciem dla polskich podmiotów prowadzących działalność handlową z krajem?

Bez wątpienia mocna pozycja polskich przedsiębiorstw ułatwia polskim eksporterom dostęp do brytyjskiego rynku. Dlatego na przestrzeni kolejnych lat zauważalny będzie gwałtowny wzrost polskich firm założonych na Wyspach. Wielka Brytania przyciąga polskich przedsiębiorców przede wszystkim swoim przejrzystym systemem gospodarczym. Mowa zarówno o prostych i jednoznacznych przepisach oraz o przyjaznym traktowaniu w urzędach. Dodatkowo rejestracja spółki jak i jej likwidacja są proste, szybkie i tanie. Równie łatwe jest dopełnienie spraw zatrudnienia. Kolejnym atutem są wysokie kwoty dochodów wolnych od opodatkowania, tj. 10 600 GBP (Polska – 600 GBP) a mają one wzrosnąć do 11 000 GBP. Na dodatek w Wielkiej Brytanii podatek dochodowy płaci się raz w roku, do 9 miesięcy od zakończenia pierwszego roku podatkowego. Wielka Brytania zdaje sobie sprawę z faktu, iż działalność firm wpływa na rozwój gospodarczy kraju, dlatego promują przedsiębiorczość oraz biznes zamiast go komplikować i nazbyt nadzorować. Firmy działające w Polsce powinny bacznie obserwować zmieniające się prawo polskie i brytyjskie, gdyż ignorancja obowiązujących przepisów prawnych może mieć poważne konsekwencje. Przed rozpoczęciem ekspansji eksporterzy powinni zwrócić dużą uwagę na obowiązujące przepisy dotyczące: koncesji, zezwoleń, patentów, wysokości akcyzy, niezbędnych certyfikatów, licencji oraz ochrony własności intelektualnej. Dokumenty różnią się w zależności od kraju, który je importuje. Przestrzeganie wymienionych aspektów prawnych prowadzenia działalności eksportowej zdecydowanie pozytywnie wpływa na współpracę z zagranicznym partnerem handlowym pod kątem budowania zaufania oraz profesjonalności firmy.