Poczynając od produktów codziennego użycia na zaawansowanych technologiach kończąc. Prawa te to jedne z najcenniejszych aktywów przedsiębiorstwa, stanowiących o jego wartości, renomie, innowacyjności, pomysłowości. Stąd powinny być należycie chronione, gdyż pokusie łatwego korzystania z cudzych praw ulega wiele osób.

Obrót towarami, naruszającymi prawa własności intelektualnej wyrządza znaczną szkodę w rozwoju gospodarki, może wprowadzać w błąd konsumentów, a niekiedy także zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Dlatego tak istotne jest, aby w możliwie największym zakresie zapobiec wprowadzaniu takich towarów na rynek UE.

Problem efektywnej ochrony celnej związanej z importem i eksportem podrobionych i pirackich towarów z, i na terytorium UE reguluje m.in. rozporządzenie Rady nr 608/2013. Ma ono zastosowanie, gdy istnieje podejrzenie, że towary naruszają prawo własności intelektualnej, a zostały  zgłoszone do dopuszczenia do swobodnego obrotu, wywozu, powrotnego wywozu, lub gdy towary znalezione zostały w czasie kontroli towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty lub go opuszczających

Organy celne podejmują czynności na skutek złożenia przez właściciela praw Wniosku o podjęcie działań lub z urzędu, co skutkuje m.in. czasowym zatrzymaniem podejrzanych towarów i daje uprawnionym możliwość podjęcia  odpowiednich działań  prawnych.

Rozważając, czy warto zabezpieczać swoje prawa poprzez złożenie wniosku o ochronę celną, należy zwrócić uwagę, że w 2012 roku ilość zatrzymanych towarów w Polsce stanowiła ponad 10 proc. produktów naruszających prawa w całej UE. Ponadto Polska ze względu na swoje położenie geopolityczne i geostrategiczne stanowi ważne miejsce przepływu przesyłek.