Współpraca Międzynarodowa
Leasing a rodki transportu drogowego

Leasing a środki transportu drogowego

Leasing pozostaje kluczowym instrumentem wspierającym inwestycje firm w środki transportu drogowego.
Infrastruktura a przewozy transgraniczne

Infrastruktura a przewozy transgraniczne

Polska jest drugim co do wielkości rynkiem przewozów kolejowych w Europie, z dużym udziałem ruchu międzynarodowego i tranzytowego.
Mamy szans sta si narodem ambasador w

Mamy szansę stać się narodem ambasadorów

Temat współpracy międzynarodowej niewątpliwie przywodzi na myśl mapę szlaków gospodarczych, świat dyplomacji i niezrozumiałe zależności.  
25 lat przemian polskiej gospodarki

25 lat przemian polskiej gospodarki

Handel międzynarodowy uznawany jest za źródło rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego.
Rozpoznawalno polskich marek to spore wyzwanie

Rozpoznawalność polskich marek to spore wyzwanie

Spora część polskich produktów eksportowanych do Francji, nie jest kojarzonych z Polską.
Umowa stowarzyszeniowa mi dzy Uni Europejsk a Ukrain

Umowa stowarzyszeniowa między Unią Europejską a Ukrainą

Przed polskim eksportem otwiera sie ogromna szansa wejścia na rynek ukraiński.
Rynek ogromnych szans i perspektyw

Rynek ogromnych szans i perspektyw

Brytyjski rynek jest rynkiem bardzo wymagającym, jednakże stwarzającym ogromne szanse i perspektywy dla polskich eksporterów pod kątem pozytywnego odbioru.
Efektywno ochrony celnej

Efektywność ochrony celnej

Większość z konsumentów nie zastanawia się nad tym, w jakim zakresie otaczające nas przedmioty wykorzystują prawa własności intelektualnej.
Ro nie atrakcyjno leasingu pojazd w ci arowych

Rośnie atrakcyjność leasingu pojazdów ciężarowych

Oferta sektora leasingowego na rynku samochodów ciężarowych staje się coraz bardziej atrakcyjna, co sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców wybiera tę formę finansowania.
Udana transformacja polskiej gospodarki

Udana transformacja polskiej gospodarki

Okrągłe rocznice - 10-lecia uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia rozpoczęcia transformacji gospodarczej, skłaniają nas do refleksji nad skutkami zmian jakim w tym czasie podlegała Polska.
Pe ne wsparcie dla eksportu

Pełne wsparcie dla eksportu

Polski eksport wygrywa połączeniem niskich cen z dobrą jakością produktów. Coraz bardziej idziemy w kierunku wyższej jakości i innowacyjności. Trzeba więc brać pod uwagę zwiększenie nacisku na specjalizację i nakierowanie konkretnych produktów na konkretne rynki.